Elk product dient op een specifieke manier aangeleverd te worden.
Op de productpagina staan de pdf’s met de specifieke voorwaarden om op een correcte manier aan te leveren.